Award Scores 5/2016

Smith, Kimani 806 series 05/09/16 Monday Trio Sto-Kent Family Entertainment
Simpson, Quinn 300 game 05/12/16 M & M Electric Stonehedge
Carter, Marcus 300 game 05/18/16 Weds Trio Summer Bill White’s Akron Lanes
Smith, Kimani 300 game 05/25/16 Weds Trio Summer Bill White’s Akron Lanes
Cole Jr, Thomas 300 game 05/31/16 Tues Comedy Club Stonehedge